English Menu

<SPECIAL PREFERENTIAL PRICE>
A: bodymassage 60min. 2,700yen
B: bodymassage 30min.+footmassage 30min. 3,100yen
C: bodymassage 60min.+footmassage 30min. 4,300yen
D: oil massage 60min. 4,200yen
E: bodymassage 30min.+oil massage 30min. 5,900yen
F: bodymassage 60min.+oil massage 60min. 7,200yen
G: bodymassage 120min. 5,800yen